คำนวณอัตราการผ่อนชำระ / เดือน
ยอดเงินกู้ บาท
อัตราดอกเบี้ย % ต่อปี
ระยะเวลากู้ เดือน
 
 
ยอดผ่อนชำระ/เดือน =  
 
คำนวณความสามารถในการกู้
จำนวนเงินที่สามารถผ่อนได้ บาท
อัตราดอกเบี้ย % ต่อปี
ระยะเวลากู้ เดือน
 
 
วงเงินที่สามารถกู้ได้ =  

 

ตรวจสอบความสามารถในการกู้ โดยการคำนวณจากรายได้ หัก ภาระหนี้
•    ประมาณการรายได้และภาระหนี้
รายได้ประจำ (GROSS) บาท
ภาระหนี้ NCB + อื่นๆ บาท
ภาระหนี้สินเชื่อครั้งนี้ บาท
 
•    คำนวณความสามารถในการกู้
รายได้ที่สามารถผ่อนชำระได้ บาท
อัตราดอกเบี้ย %
ระยะเวลากู้ เดือน
วงเงินที่สามารถกู้ได้ =